14.-30. oktober

Internasjonalt

 

Blå Oktober kampanjen har utviklet seg til en bred internasjonal bevegelse. Den har vært i aktivitet på de fem kontinenter i over 40 land siden 2004. Kampanjen startet i Uruguay for å feire at landet innlemmet vann som menneskerettighet i grunnloven i 2004. Nå jobbes det hardt for å innlemme retten til vann i flere lands grunnlover, deriblant i Bolivia, Ecuador og Colombia. Og flere land følger forhåpentligvis etter.

Blå Oktober vil at vann skal være tilgjengelig for alle. Vi feirer denne historiske begivenheten ved å utfordre privat og offentlig kontroll over vann, gjennom global aksjon! Bli med og vis deres støtte til at alle mennesker skal ha rett til vann.

For mer info: www.blueoctobercampaign.org/