14.-30. oktober

Hva er Blå Oktober?

En av syv mennesker i verden, hele 884 millioner, mangler tilgang til rent drikkevann. Tusenvis av barn dør hver dag av vannrelaterte sykdommer. Blå oktober er en årlig internasjonal kampanje for retten til vann og sanitær. Blå oktober mener at vann er et globalt fellesgode som må fordeles og forvaltes for både dagens og framtidens generasjoner.

Blå oktober vil at norske myndigheter fremmer retten til vann og sanitær, og sørger for oppfølging både nasjonalt og internasjonalt - for å sikre alles tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold. Følg oss på www.facebook.com/blaoktober

Blå oktober samarbeider med Oslo dokumentarkino og Film fra Sør. Kampanjen får finansiell støtte fra Norad.

Fra åpningen av Blå oktober 2010 foran Stortinget. Foto: Ingvild Wollestad

Fra åpningen av Blå oktober 2010 foran Stortinget. Foto: Ingvild Wollestad

HVORFOR BLÅ OKTOBER?

Vi blir stadig flere mennesker i verden, og ferskvannet minsker.

Knappheten på vann merkes i dag i alle deler av verden. Grunnvannet synker, og flere elver og innsjøer går tomme for vann. Dagens vannmangel er merkelig, fordi omkring ¾ av jordoverflaten er dekket av vann. Men mesteparten av dette vannet er saltvann i verdenshavene. Bare omkring 2 % er ferskvann. Store deler av vannet er ikke tilgjengelig for menneskelig bruk, og vannbehovet øker. En verdensbefolkning på 6,3 milliarder mennesker, som øker med ca. 70 millioner årlig, trenger store vannmengder.

Heldigvis har jorda nok ferskvann til alle, og det finnes teknologi som kan bidra til bedre sanitære forhold, mindre avstand til vannkilder og mer rettferdig distribusjon. Men fordi vannet ikke fordeles rettferdig, mangler 1 milliarder mennesker i dag tilgang på rent vann. Det vil si at en av seks personer har ikke jevnlig tilgang til rent drikkevann. Mer enn dobbelt så mange – 2,6 milliarder mennesker – lever uten tilgang til skikkelige sanitære forhold. Dette resulterer i at vannrelaterte sykdommer dreper ett barn hvert åttende sekund, og er skyld i 80 % av alle sykdommer og dødsfall i utviklingslandene – til tross for at disse sykdommene lett kan kureres.

Klimaendringer forverrer situasjonen ytterligere. Klimaendringer er i ferd med å forandre levevilkårene til millioner av mennesker verden over, bl.a. ved å true vanntilgangen til mennesker i fattige land i Sør. Allerede i 2020 forventes det at 75-200 millioner afrikanere vil være utsatt for økte problemer med vanntilgang som en følge av klimaendringer, om ikke verdens utslipp reduseres drastisk.

Dette kan vi gjøre noe med!