Medarrangør

Initiativ for etisk handel

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

IEHs mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder samt styrke oppslutningen om etisk handel. Vi er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.  Våre medlemmer inkluderer både noen av Norges største bedrifter til enkeltmannsforetak, offentlige virksomheter og organisasjoner. Hovedvekten av medlemsmassen er små og mellomstore bedrifter.

Å være medlem i IEH  innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning. Vi er en pådriver for etisk handel, både ovenfor medlemmene våre, men også for  at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generellt i privat og offentlig sektor.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte IEH i 2000, sammen med Hovedorganisasjon Virke (tidligere HSH), LO og Coop Norge. Vi er formelt uavhengige av, men samarbeider tett med likesinnede organisasjoner nasjonalt og internasjonalt og med lokal ekspertise i mange produsentland.

Les mer på etiskhandel.no