Medarrangør

Spire

Spire er en tverrpolitisk organisasjon for og av ungdom. Vi mener at globale maktstrukturer som verdensbanken og WTO er med på å skape en urettferdig fordeling av verdens ressurser. resultatet er at gapet mellom de fattige og rike bare fortsetter å øke. Like viktig som å se på hvordan vi fordeler ressursene er spørsmålet om hvordan de blir forvaltet. Spire er opptatt av at utvikling skal skje på miljøets premisser.

Les mer om Spire her