Medarrangør

Changemaker

Ønsker du en mer rettferdig verden? Da er du sannsynligvis en Changemaker!

Vi er ungdom mellom 13 og 30 år som ønsker å endre årsakene til fattigdom og urettferdighet. Vi har medlemmer i hele Norge, og søsterbevegelser i andre land. Noen medlemmer er aktive, andre støtter arbeidet vårt med å betale medlemskontingenten på 90 kroner i året.

Det som skiller Changemaker fra andre organisasjoner er at vi utelukkende jobber med å stanse årsakene til at global urettferdighet oppstår.

Urettferdighet er skapt av mennesker, derfor er det mennesker som kan stanse urettferdighet. Derfor jobber Changemaker med å påvirke beslutninger til dem som bestemmer. Det kan være politikere, bedrifter eller enkeltpersoner.

www.changemaker.no