Medarrangør

FIVAS

Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør, herunder damutbygginger. Vi følger med på prosjekter der norske aktører deltar, og forsøker å hindre norsk deltagelse i prosjekter med store negative konsekvenser for mennesker og natur.

FIVAS jobber også med retten til rent vann og verdige sanitærforhold. Vi er en pådriver for implementering vann og sanitær som menneskerettigheter, og jobber for at vann skal være et offentlig gode.

Les mer om FIVAS her