Program 2012

Åpning av blå oktober 2012

Tid: Torsdag 11. oktober, kl 14.00
Sted: Eidsvolls plass

Bli med på åpningen av Blå oktober-kampanjen 2012. Blå oktober åpnes med et stunt som handler om hvordan dårlige sanitærforhold fører til forurenset drikkevann. Dette vil bli illustrert på en kreativ måte. Mangel på verdige toalettforhold er et stort helse- og miljøproblem i utviklingsland. Årets kampanje setter fokus på alternativer og løsninger.