Program 2012

Seminar: Ren energi? Menneskerettigheter og norsk bistand til vannkraft

Tid: Tirsdag 16. oktober, kl 17:15 - 19:00
Sted: Auditorium 7, Eilert Sundts hus (Universitetet i Oslo

Vannkraft til enhver pris? Dette seminaret stiller spørsmål ved Norsk bistand til utbygging av vannkraft i land som bryter menneskerettighetene. I Etiopia er det en systematisk undertrykking av personer og organisasjoner som kommer med ytringer mot utbygging av store kraftprosjekt så vel som andre utviklingsprosjekt. Seminaret er ett av høsten Ulandseminar ved Universitetet i Oslo.

Norge har lansert det nye klima- og energiinitiativet ”Energy +”, som er et internasjonalt initiativ for å sikre tilgang til energi for alle innen 2030. Dette skal dessuten skje på en klimavennlig måte, gjennom utviklingsprosjekter som genererer fornybar energi. Satsingen legger imidlertid opp til utstrakt bruk av vannkraft- og damprosjekter, som er svært kontroversielle blant lokalbefolkningsgrupper i mange utviklingsland.

Etiopia skal være pilotprosjektet for ”Energy +” initiativet til Norge. Norge har også energisamarbeid med Etiopia i ”ren energi”-porteføljen. Det er problematisk å samarbeide med et land som styres av autoritære myndigheter. I Etiopia er det lite ytringsfrihet og nærmest umulig å framsette kritikk. Dette har vært et problem ved vannkraftprosjekt, som er miljømessig og sosialt ødeleggende for lokalbefolkningen. For eksempel har journalister blitt fengslet etter å ha utrykt skepsis overfor damutbygging.

En rapport utgitt av Human Rights Watch påviser hvordan det etiopiske regimet systematisk undertrykker kritiske stemmer i forbindelse med utviklingsprosjekt. I rapporten står det at: “Ethiopia’s practices include jailing and silencing critics and media, enacting laws to undermine human rights activity, and hobbling the political opposition”. Sveriges myndigheter, Verdensbanken og European Investment Bank har, enten helt eller delvis, trukket seg ut av etiopisk vannkraftutbygging. Også enkelte norske vannkraftfirmaer som SN Power, mener de etiopiske demokrati- og sikkerhetsforholdene ikke er gode nok for å samarbeide om vannkraftutbygging. Som en forlengelse av dette vil relevante spørsmål være:

  • Er det riktig av Norge å samarbeide med slike undertrykkende og autoritære regimer?
  • Bør og vil Norske myndigheters samarbeid være med forbehold om krav til forbedringer?
  • Hva kan Norge gjøre konkret for å bidra til og ha en positiv innflytelse slik at menneskerettighetene blir fulgt?Paneldeltagere:
  • Nyikaw Ochalla – Director, Anywaa Survival Organisation – Human Rights and Land grabbing Issues affecting Indigenous people in the Horn of Africa
  • Kjetil Tronvoll - Professor ved International Law and Policy Institute (ILPI).
  • Kjell Repp – Leder, NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) seksjon for
  • internasjonalt utviklingssamarbeid.
  • Stian Nordengen Christensen, Utenriksdepartementet (Seksjon for menneskerettigheter og demokrati)

Ordstyrer: Jonas Ådnøy Holmqvist – Daglig leder, FIVAS.