Program 2012

Temadag: Alternativer og løsninger for vann og sanitærtilgang

Tid: Mandag 15. oktober, kl 10.00 – 15.00 og Kl 19.00 – 21.30

Sted: DogA (Rom: Mezzaninen), Hausmanns gate 16, Oslo

Hovedtemaet for årets Blå oktober-kampanje er alternative løsninger for økt tilgang til vann og sanitær i utviklingsland. Det omfatter strategier, prosjekt og policyer på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Organisasjonene i Blå Oktober arrangerer tre seminarer som utgjør en temadag om alternativer og løsninger. Det blir program fra kl 10.00 til 15.00 og filmvisning fra kl 19.00.
Påmelding til seminardagen (trengs ikke til filmvisningen), sendes til fivas[at]fivas.org innen fredag 12. oktober kl 14.00. Det serveres lunsj til alle påmeldte.

The Post-2015 Development Goals: Opportunities and Challenges for the Right to Water and Sanitation

Tid: Kl 10.00 (Mezzaninen, på DogA)

FNs Tusenårsmål for vann og sanitær har ikke bidratt til særlig forbedret tjenestetilgang for de fattigste. Blant annet uttalte FNs spesialrepportør på retten til vann og sanitær, Catarina De Albuquerque, nylig at: “Discrimination, marginalization, inequalities are crucial and tragic blind spots of the Millenium Development Goals”. Seminaret vil diskutere svakheter ved de eksisterende Tusenårsmålene, og trekke dette over i diskusjonen om alternativer og løsninger for post-2015 agendaen. I arbeidet med nye utviklingsmål og bærekraftsmål er det både utfordringer og muligheter for å sikre retten til vann og sanitær.

Innledninger av:

  • Malcolm Langford, leder programmet for sosio-økonomiske rettigheter ved det Norske senteret for menneskerettigheter.
  • Synne Movik, postdoktor ved Institutt for internasjonal miljø- og utviklingsstudier på Universitetet for miljø- og biovitenskap.
  • En representant for Utenriksdepartementet.

Tid: Kl 12.00 - lunch

Foredrag:
Følg pengene! Realisering av retten til vann og sanitær i Tanzania

Tid: Kl 12.30 (Mezzaninen, på DogA)

Kirkens Nødhjelp (KN) har ulike prosjekter for å hjelpe lokalsamfunn å få tilgang til rent drikkevann. Gjennom sporing av offentlige midler utfordres ansvarlige myndigheter på om midlene til vann- og sanitærprosjekter når fram. KN har vært med å hjelpe lokalsamfunn i Tanzania med å spore bruken av offentlige midler. Selv om dette ikke har vært problemfritt, resulterte det i forbedret vanntilgang. Dette prosjektet er tatt med i boken til FNs spesialrapportør som viser god praksis for å realisere retten til vann og sanitær:

Foredrag av:

  • Dennis Allan (KN og Fredskorpset)
  • Susanne Hyllestad (KN)

Foredrag:
Innovasjon og gode sanitærløsninger

Tid: Kl 13.30 (Mezzaninen, på DogA)

Det har vært svært få resultater innen sanitær de siste 20-30 årene – fortsatt har 2,6 milliarder mennesker ikke tilgang til et verdig toalett. Foredraget vektlegger at internasjonal bistand bør gå sammen med entreprenører for å finne nye løsninger for fattige i urbane områder. En milliard beboere i urbane områder i Afrika og Asia lever blant egen avføring, med alle de sykdommene og kostnadene det fører med deg.

Foredrag av Karsten Gjefle (SuSan Design).

Etter foredraget blir det omvisning på DogA-utstillingen ”design without borders”, som blant annet viser sanitærløsninger.

Filmvisning og diskusjon:
Sanitærproblematikk og bistand på Haiti

Tid: Kl 19.00 (Mezzaninen, på DogA)

Det blir vist to filmer som på forskjellig måte belyser sanitærprobelmatikken på Haiti. Filmen ”Baseball in the Time of Cholera” (ca 30 min) følger en ung gutt som elsker livet og baseball. Samfunnet rammes imidlertid hardt av kolerasmitten som ble påført Haiti fra det internasjonale samfunn. Det er en følsom og kort historie om Haiti i dag, søket etter rettferdighet og et bedre liv.  Den andre filmen: “Where Did The Money Go?” (ca 50 min) setter lys på den vedvarende mangelen på tilgang til rent vann og forbedrede sanitærforhold etter jordskjelvet på Haiti i 2010. Filmen retter et kritisk søkelys på bistandsarbeidet til flere utenlandske hjelpeorganisasjoner.

Etter filmen blir det innledninger og diskusjon om FNs rolle i kolerautbruddet på Haiti.
Arrangementet er et samarbeid med Oslo Dokumentarkino.