Program 2012

Seminar om oljefondet og film om global vannmangel

Seminar:
Nytenkning for Oljefondet

Tid: Fredag 12. oktober, kl 13.00
Sted: Solidaritetshuset, Fredensborgveien 6, Oslo

Seminaret belyser problemer ved Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) etiske retningslinjer, tydeliggjort gjennom investeringer i ulike selskap som er involvert i høyst kontroversielle vannkraftprosjekter. Særlig trekkes Belo Monte prosjektet i Brasil fram. Samtidig er hensikten å ta opp mulige alternative og konstruktive investeringsstrategier for Oljefondet, som kan bidra til positiv utvikling og bedre offentlig tjenestetilgang i utviklingsland. Sentrale spørsmål vil være:

1. Etiske retningslinjer: Er dagens etiske rettingslinjer og oppfølgingen av disse tilstrekklig? Hvordan kan arbeidet med de etiske retningslinjene endres eller utbedres?
2. Alternativ investeringsstrategi: Er det et fruktbart forslag at 1 % av Oljefondet skal gå til utviklingsland? I så fall, hvilken strategi og hvilke aktører/institusjoner bør sørge for dette – slik at det kan komme fattige til gode på best mulig måte?
Innledninger av blant annet:

  • Clodio Soares fra MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) i Brasil
  • Silje Hernes fra FIVAS, forfatter av rapporten Investeringer på dypt vann - SPUs investeringer i ødeleggende damprosjekter
  • Jørgen Eiken Magdahl fra FIVAS

Filmvisning og diskusjon:
Film fra Sør – Last Call at the Oasis

Tid: Fredag 12. oktober, kl 17.30
Sted: Vika Kino

Som kilden til alt liv, er vann også kilden til mange konflikter. Filmen “Last call at the Oasis” danner bakteppe for en samtale omkring global vannmangel. Vann spiller en viktig sosial og politisk rolle – som medfører kamper over store deler av verden. Utfordringene er enorme når vannressursene skal utnyttes, fordeles og bli til nytt liv. Last call at the Oasis er en dokumentar som belyser problemer knyttet til vann i Nord-Amerika slik som overforbruk og forurensning. Vi får også enkelte klipp fra andre deler av verden. Filmvisningen er en del av Film fra Sør.

Blant deltagerne i samtalen etter filmen, er Susanne Hyllestad, Kirkens Nødhjelp og Jørgen Magdahl, FIVAS.

Les anmeldelse av filmen her